หัวข้อ
ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557
เนื้อหา

ห้องเรียนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557

จะเปิดภาคเรียนใหม่ ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

ระหว่างนี้ ไม่มีการถ่ายทอดสดใด ๆ

 

จำนวนคนเข้าดู : 948 คน
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่