หัวข้อ
แจ้งปรับปรุงระบบถ่ายทอดสด หลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
เนื้อหา

แจ้งข่าว ระบบถ่ายทอดสด หลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง

1. สองสามวันนี้ จะเพิ่มจอ Monitor 2 จอ สำหรับท่านที่นั่งอยู่ในห้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการชมยิ่งขึ้น เนื่องจากไกลกระดานมาก

2. จะดึงสัญญาณภาพจากจอคอมพิวเตอร์พระอาจารย์เข้าตัวส่งสัญญาณโดยตรงเลย เพื่อความชัดเจนขึ้นกว่าเดิม

3. ไฟล์ที่ขาด เสียงหาย จะซ่อมใหม่ อยู่ระหว่างแปลงไฟล์ เพื่อเอาขึ้น Youtube (เนื่องจากน้องที่ช่วยตัดต่อ ต้องไปเรียนหนังสือแล้ว) คงช้าอีกนิด

4. สัปดาห์หน้านี้ อินเตอร์เนต Fiber ToT น่าจะเข้ามาติดตั้งได้เรียบร้อย คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณเสียงหายได้

จำนวนคนเข้าดู : 1049 คน
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่