หัวข้อ
ประกาศหยุดเรียน 1 มกราคม 2558- 18 กุมภาพันธ์ 2558
เนื้อหา

เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีเวลาเตรียมตัวสอบบาลีสนามหลวง 

จึงประกาศหยุดเรียนหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงระหว่างวันที่  1 มกราคม 2558- 18 กุมภาพันธ์ 2558 

เปิดเรียนและถ่ายทอดสดอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

จำนวนคนเข้าดู : 1079 คน
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่