หัวข้อ
ดูถ่ายทอดสดผ่าน Youtube ได้แล้ว
เนื้อหา

อีกหนึ่งช่องทางในการดูถ่ายทอดสดการเรียนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง สอนโดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ

ดูตรงนี้ https://www.youtube.com/channel/UCClB0LVa8U_djitr6ZM09Qw

หรือคลิกที่นี่ 

จำนวนคนเข้าดู : 1878 คน
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่