หัวข้อ
บันทึกวีดีโอสอนบาลีหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง ตลอดปี 2557 MahaPali Course 2557 บน Livestream.com ถูกลบหายไป
เนื้อหา

ขออภัยทุกท่าน เกิดข้อผิดพลาดด้านเทคนิค

บันทึกวีดีโอสอนบาลีหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง ตลอดปี 2557 ที่สอนโดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ในชื่อกล่องข้อมูล MahaPali Course 2557 บน Livestream.com ถูกลบหายไป น่าเสียดายมาก


จะเร่งหาทางชดเชย นำวีดีโอต้นฉบับ (ที่พอมีอยู่ มาขึ้นแทนทางช่องทางอื่นเผยแพร่ในโอกาสต่อไป) 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

จำนวนคนเข้าดู : 958 คน
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่