หัวข้อ
7 พฤษภาคม 2558 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
เนื้อหา

หลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2558 สอนโดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ห้องเรียนวัดจาแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เปิดสอน วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2558 นี้ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

วันเวลาเรียนปกติ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
หยุดเรียนวันพระและวันอาทิตย์

 

ติดตามรับชมถ่ายทอดสดการเรียนการสอนได้ที่
http://livestream.com/mahapali 

 

หนังสือประกอบการเรียน ในเบื้องต้นใช้กัจจายนสุตตปาฐะไปก่อน ส่วนหนังสืออื่น ๆ เช่น รูปสิทธิทีปนี อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์  (งบประมาณ 760,000 บาท) ต้องการร่วมทำบุญพิมพ์หนังสือ เชิญที่

 

บัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโล เลขที่ 0371378064 
เมื่อโอนเงินทำบุญแล้ว เชิญแจ้งไปที่ 

 

วัดจากแดง  ถนนเพชรหึงษ์ ซอย 10 ต.ทรงคนอง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 02-464-1122, 02-462-5928 
 

จำนวนคนเข้าดู : 1578 คน
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่