หัวข้อ
ปทรูปสิทธิทีปนี เล่ม 1-7 ดาวน์โหลดได้แล้ว
เนื้อหา

หนังสือรูปสิทธิทีปนี เรียบเรียงโดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ พระภิกษุชาวไทยรุ่นใหม่ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ภาษาบาลีมากที่สุดรูปหนึ่งในยุคปัจจุบัน

รูปสิทธิทีปนี เป็นผลงานเรียบเรียงขึ้นใหม่ ไม่ใช่งานแปล เป็นหนังสืออธิบายไวยากรณ์สายกัจจายนสูตรตามปทรูปสิทธิ เป็นหนังสือชุด มีทั้งหมด 7 เล่ม หนังสือชุดนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสืออธิบายรูปสิทธิที่ดีที่สุดเท่าที่คนไทยเคยสร้างสรรค์มา
รูปสิทธิทีปนี เหมาะสำหรับนักศึกษาบาลีหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงสายกัจจายนะ ตามแนวปทรูปสิทธิและผู้สนใจภาษาบาลีทั่วไป

หนังสือรูปสิทธิทีปนีชุดนี้ ประกอบด้วยรูปสิทธิทีปนี
เล่ม 1 สนธิกัณฑ์รูปสิทธิทีปนี
เล่ม 2 นามกัณฑ์รูปสิทธิทีปนี
เล่ม 3 การกกัณฑ์รูปสิทธิทีปนี
เล่ม 4 สมาสกัณฑ์รูปสิทธิทีปนี
เล่ม 5 ตัทธิตกัณฑ์รูปสิทธิทีปนี
เล่ม 6 อาขยาตกัณฑ์รูปสิทธิทีปนี
 เล่ม 7 กิพพิธานกัณฑ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด pdf หนังสือรูปสิทธิทีปนี 

จำนวนคนเข้าดู : 7899 คน
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่