หนังสือเรียน
หมวด
หนังสือเรียน
หัวข้อ
กัจจายนสุตตปาฐะแปล
เนื้อหา

กัจจายนสุตตปาฐะแปล เพื่อการเรียนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง โดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
รวมสูตร วุตติ อุทาหรณ์ พร้อมคำแปลแบบง่าย ๆ  อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับผู้เรียนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงหรือมูลกัจจายน์

ไฟล์ดาวน์โหลด (9.89 mb)
จำนวนคนเข้าดู : 10507 คน
 
 
 
 
หนังสือเรียนอื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่