หัวข้อ
ได้ส่งหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ให้นักศึกษาแล้ว
เนื้อหา

ได้ส่งหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้นักศึกษาหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง ทางไปรษณีย์แล้วกว่า 400 ท่าน

รายการนำส่ง มีดังนี้

1.หนังสือเรียนบาลี จำนวน 5 เล่ม
  1.1 ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
  1.2  วิธีทำตัวรูปนาม
  1.3  วิธีทำตัวรูปอาขยาต
  1.4  หลักการแปล
  1.5 วากยสัมพันธ์

2.DVD (MP3 การทำตัวรูปนาม กัจจายนสูตร  PDF หนังสือเรียน วิธีการดูถ่ายทอดสดเรียนบาลีฯลฯ)

3.อนุโมทนากถา โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ พระอาจารย์ผู้สอน

4.เอกสารรายการนำส่ง (ฉบับนี้)

หลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง (ระยะเวลาเรียน 3 ปี)
            ติดตามชมการถ่ายทอดสดหรือดูวีดีโอย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ มือถือ หรือแทปเลตที่    
            http://mahapali.mahapali.com

วันเวลาถ่ายทอดสด ทุกจันทร์ – ศุกร์  (หยุดทุกวันพระและวันนักขัตฤกษ์)
            ภาคเช้า 08.30-10.30 น.  ภาคบ่าย 13.00-15.00 น. และ 15.30 – 16.30 น.
ห้องเรียน/ถ่ายทอดสดจาก วัดจากแดง ถนนเพชรหึงษ์ 10 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ

ปรึกษาหารือ/ติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับสัญญาณภาพและเสียงที่ถ่ายทอดสด

              นายอภิวัฒน์  กิตติสืบวงศ์ (ยิ่ง) เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสด โทร. 091 414 2783, 094 453 8253

ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนภาษาบาลี
            เวบไซต์มหาบาลีวิชชาลัย www.mahapali.com
            เฟซบุ๊ค www.facebook.com/mahapaliclub
            ทวิตเตอร์ www.twitter.com/mahapali
            อีเมล์ maha@mahapali.com

 

จำนวนคนเข้าดู : 1418 คน
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่