23 พฤษภาคม 2557
เนื้อหาที่จะเรียน
1. พฺรหฺมสทฺทปทมาลา ทำตัวรูปพฺรหฺมศัพท์ 2. แปลและสัมพันธ์ คำอาราธนาพระธรรม 3. อคฺคิสทฺทปทมาลา ทำตัวรูปอคฺคิศัพท์
วัตถุประสงค์
สรุปเนื้อหา
เอกสารประกอบ
วีดีโอประกอบ
แบบฝึกหัด
 
 
 
 
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่